Tedaş Elektrik Kesintisi

1970 yılında kurulan Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) 1983 yılında Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) adı altında iki ayrı İktisadi Devlet Teşekkülü olarak yeniden yapılandırılmıştır. 1994 yılında TEAŞ ve TEDAŞ tüzel kişiliklerine kavuşmuşlardır. 2013 Yılında ise TEDAŞ’ın bütün sorumlulukları bölgelere bölünmelerin ardından özel şirketlere devredilmiştir. İstanbul iki bölgeye ayrılmış ve Anadolu ve […]